ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГГБЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 44912194, юридична адреса Україна, 02002, місто Київ, вул. Сверстюка Євгена, будинок 17, офіс 601, яке здійснює свою діяльність відповідно до Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, виданої 23.08.2023 року на підставі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 129 від 08.08.2023 року, Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 року, видана відповідно до рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 128 від 08.08.2023 року (далі – «Організатор»), з однієї сторони, та фізична особа, яка на момент укладення цього Договору про участь в азартній грі (далі – «Договір») шляхом прийняття (акцепту) публічної пропозиції (оферти) досягла 21-го року, має повну цивільну дієздатність, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, (надалі – «Гравець»), з іншої сторони, (надалі разом — «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт – повна та безумовна згода Гравця щодо укладення цього Договору в повному обсязі, шляхом реєстрації та створення Клієнтського рахунку гравця за допомогою веб-сайту Організатора ggbet.ua або мобільного додатку Організатора GGBET.UA (Android/iOS).

Азартна гра – будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення Гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності Гравця.

Веб-сайтм– сайт ggbet.ua, який належить на праві власності Організатору.

Виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри.

Виплата – це безготівкова фінансова операція з виплати та/або повернення грошових коштів гравця з його клієнтського рахунку на його особистий (банківський/картковий) рахунок, передбачений Правилами азартних ігор. До виплати відноситься в тому числі – повернення депозиту, виплата виграшу.

Відповідальна гра – базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.

Гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, погодилась з правилами організатора, ознайомилась з політикою приватності організатора та не має проти неї заперечень, а також прийняла публічну оферту організатора, та за власним бажанням бере участь в азартній грі.

Клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет/акаунт) - частина онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації гравця.

Мобільний додаток GGBET.UA - програмне забезпечення, призначене для роботи на мобільних пристроях (смартфонах, планшетах і т.д.) на різних операційних системах (IOS, Android, та інші), за допомогою якого Гравець може отримувати доступ до функціоналу Веб-сайту з мобільного пристрою. У цьому Договорі використовується загальний термін «Веб-сайт».

Організатор азартних ігор / Організатор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГГБЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 44912194, юридична адреса: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 17, офіс 601, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на підставі Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, що видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 23.08.2023 р. відповідно до Рішення про видачу Ліцензії № 129 від 08.08.2023 року та Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 23.08.2023 р. відповідно до Рішення про видачу Ліцензії № 128 від 08.08.2023 р.

Оферта – пропозиція Організатора Гравцю укласти цей Договір про участь в азартній грі..

Правила Організатора – Правила організатора букмекерської діяльності та азартних ігор казино в мережі інтернет ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГГБЕТ», Правила азартних ігор казино в мережі Інтернет, Правила букмекерського парі, що розміщуються на Веб-сайті Організатора.

Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх – база даних, що містить інформацію про фізичних осіб, яким відповідно до поданих заяв або за рішенням суду обмежено відвідування гральних закладів та участь в азартних іграх.

Ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються Гравцем Організатору, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);

Будь-які інші терміни використовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України і може бути укладеним лише шляхом приєднання до нього в цілому.

2.2. Гравець гарантує, що на момент укладення цього Договору він досяг 21 року, має повну цивільну дієздатність та не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням укладає цей Договір, а його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі. Гравець гарантує, що не перебуває в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння та не має інших законодавчих обмежень щодо укладення цього Договору та участі в азартних іграх, та не визнаний іншими організаторами азартних ігор небажаним.

2.3. Відповідно до умов цього Договору Організатор пропонує послуги з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, організації та проведення букмекерських парі через Веб-сайт Організатора (далі– Послуги), а Гравець, після реєстрації на Веб-сайті Організатора має можливість здійснювати ставки та брати участь в азартних іграх на Веб-сайті Організатора, згідно з Правилами Організатора.

2.4. Якщо особа, всупереч законодавству України та вказаному вище, взяла участь в азартній грі, в такому випадку Договір, укладений між Організатором та такою особою, є нікчемним з усіма правовими наслідками нікчемного правочину.

2.5.Реєструючись на Веб-сайті Організатора Гравець тим самим підтверджує, що приймає умови цього Договору, а також в повному обсязі ознайомлений з Правилами, Політикою конфіденційності, Програмою лояльності та іншими документами і політиками Організатора, що розміщені на Веб-сайті Організатора, і надає згоду дотримуватися їх в повному обсязі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття Організатором від гравця ставки в азартну гру.

2.4. Для здійснення реєстрації на Веб-сайті Гравець має заповнити всі необхідні поля відповідної анкети (заявки) на Веб-сайті. В анкету (заявку) вносяться персональні дані Гравця та додаткові (не персоналізовані), необхідні для подальшої ідентифікації при відновленні доступу до особистого кабінету.

2.5. Для створення клієнтського рахунку гравця в системі Організатора і участі в азартних іграх Гравцю необхідно пройти процедуру ідентифікації (верифікації, встановлення даних) у відповідності до вимог чинного законодавства та Правил Організатора.

2.6. Правила проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, правила участі у букмекерському парі, правила за видами спорту визначають спеціальні правила та умови участі у відповідній грі (парі) та розміщуються на Веб-сайті Організатора. Факт внесення ставки підтверджує ознайомлення та згоду Гравця з Правилами Організатора та умовами участі у конкретній грі (парі).

2.7. Гравець гарантує, що на момент укладення цього Договору він досяг 21-го року, має повну цивільну дієздатність та не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням укладає цей Договір, а його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі. Гравець гарантує, що не перебуває в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння та не має інших законодавчих обмежень для укладення цього Договору та участі в азартних іграх.

2.8. Якщо Гравець не погоджується з умовами цього Договору та/або Правилами Організатора, він зобов’язаний покинути Веб-сайт Організатора та не користуватись ним.

2.9. Організатор гарантує, що має право здійснювати діяльність щодо організації та проведення азартних ігор відповідно до ліцензій та вимог законодавства України.

2.10. Сторони дійшли згоди, що цей Договір має юридичну силу та є обов’язковим для Сторін і не потребує підписання Сторонами у паперовому або електронному вигляді.

2.11. Організатор має право вносити зміни до цього Договору без попереднього персонального письмового повідомлення Гравців. Гравці повідомляються про внесені зміни за допомогою розміщення відповідної інформації на Веб-сайті Організатора. Чинна редакція Договору завжди опублікована і доступна на Веб-сайті Організатора.

2.12. Будь-які азартні ігри казино в мережі Інтернет, які запропоновані на Веб-сайті Організатора ведуться за встановленими на Веб-сайті правилами. Порядок та строки внесення ставок для участі в азартній грі, їх розмір, порядок визначення результату азартної гри, умови оплати та порядок розрахунку суми виграшу (призу) по кожній із азартних ігор Організатора визначаються у правилах відповідної азартної гри, що розміщуються на Веб-сайті Організатора та/або в меню відповідної гри.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Гравець зобов’язаний:

3.1.1. Дотримуватися вимог цього Договору та виконувати свої обов’язки, передбачені цим Договором, законодавством, а також Правилами Організатора.

3.1.2. Надавати в повному обсязі та обов’язково точні і достовірні персональні дані, які необхідні Організатору для виконання вимог законодавства (в тому числі для здійснення ідентифікації та верифікації гравця), зокрема, оновлювати персональні дані у разі їх зміни.

3.1.3. Надати, на вимогу Організатора, для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи.

3.1.4. Дотримуватися принципів відповідальної гри, а саме:

- забезпечити Організатору можливість провести ідентифікацію шляхом надання Організатору необхідної для нього інформації та негайно повідомляти Організатора про будь-які обмеження, які перешкоджають участі Гравця у грі;

- у випадку виявлення у себе ознак ігрової залежності припинити участь у азартній грі та відмовитись від участі в азартних іграх в подальшому, крім зазначеного,  звернутися за допомогою до лікувальних закладів або медичних установ, в яких лікують ігрову залежність;

- не очікувати будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі;

3.1.5. Не брати участь у грі у разі, якщо йому обмежено доступ до участі в азартних іграх та/або має ігрову залежність (лудоманію), про що негайно повідомити Організатора.

3.1.6. Не перебувати у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, та не мати визначених цими Правилами та законодавством обмежень.

3.1.7. Негайно повідомляти Організатора про факт несанкціонованого отримання третьою особою персональних даних Гравця, зокрема, документів, що посвідчують його особу, а також отримання третьою особою доступу до Клієнтського рахунку на Веб-сайті, якщо йому стало відомо про такий факт.

3.1.8. У разі виникнення ознак ігрової залежності (лудоманії) припинити користування Веб-сайтом та грати в азартні ігри та звернутися за допомогою організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність. Контакти таких організацій та закладів можна знайти в Правила відповідальної гри Організатора.

3.1.9. Не розповсюджувати (передавати) третім особам будь-яку інформацію про Клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет/акаунт). Вжити всіх заходів для запобігання використання Клієнтського рахунку гравця (особистого кабінету/акаунту) третіми особами. Не передавати логін, електронну пошту, пароль від Клієнтського рахунку гравця (особистого кабінету/акаунту) третім особам.

3.2. Гравець має право:

3.2.1. Здійснити реєстрацію на Веб-сайті Організатора та управляти Клієнтським рахунком відповідно до умов цього Договору, Правил та чинного законодавства;

3.2.2. Вимагати від Організатора надання якісних Послуг відповідно до умов цього Договору, Правил та чинного законодавства;

3.2.3. Обмежити свою участь в азартній грі в мережі Інтернет шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту коштів, які він бажає витратити, встановити обмеження щодо максимального розміру ставок і витрачених коштів в порядку, що передбачений Правилами;

3.2.4. Здійснювати інші права, передбачені Законом та Правилами.

3.3. Організатор зобов’язаний:

3.3.1. Надавати Послуги на Веб-сайті з дотриманням вимог законодавства та відповідно до Правил.

3.3.2. Вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

3.3.3. Дотримуватися вимог законодавства України та правил проведення азартних ігор;

3.3.4. Не вчиняти дій, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

3.3.5. Дотримуватися принципів відповідальної гри;

3.3.6. Вживати заходів для запобігання порушенню вимог законодавства Гравцями, працівниками Організатора;

3.3.7. Вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом;

3.3.8. Використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання в їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

3.3.9. Вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), зокрема, розміщувати у загальному доступі на Веб-сайті інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри: про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

3.3.10. Розглядати скарги гравців та інших осіб, зокрема, в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені Правилами;

3.3.11. Розміщує на Веб-сайті (та/або в Правилах) інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки).

3.4. Організатор має право

3.4.1. В односторонньому порядку призупинити/припинити надання Послуг за цим Договором у випадку порушення Гравцем умов цього Договору, Правил та/або вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

3.4.2. Запитувати у Гравця додаткові документи відповідно до Правил з метою проведення ідентифікації (верифікації) Гравця;

3.4.3. Відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є Гравцем та/або яка не має права отримання такого виграшу;

3.4.4. Самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору, Правила, без повідомлення Гравця. При цьому Організатор гарантує та підтверджує, що розміщена на його Веб-сайті поточна редакція тексту цього Договору, додатків до нього, Правил, є дійсною;

3.4.5. Зберігати та обробляти будь-яку інформацію, що вводиться Гравцем під час реєстрації Клієнтського рахунку на Веб-сайті або надану Організатору іншим шляхом (включаючи IP та MAC адреси Гравця, дані про його місцезнаходження, версію операційної системи та налаштування пристрою, за допомогою якого Гравець отримує доступ до Веб-сайту, тощо);

3.4.6. Збільшити мінімальний вік гравця для участі в азартній грі;

3.4.7. З метою виконання законодавства щодо фінансового моніторингу, Організатор має право зберігати дані Гравця та його Клієнтського рахунку згідно законодавства України, але не менше п’яти років після припинення ділових відносин з Гравцем;

3.4.8. В односторонньому порядку призупинити/припинити надання Послуг за цим Договором.

3.4.9. Реалізовувати інші права відповідно до Закону, Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів України, що регулюють відносини у сфері азартних ігор.


4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Взаєморозрахунки, пов’язані із прийняттям ставок для участі в азартних іграх, виплатою (видачою) виграшів (призів), поверненням коштів, внесених Гравцями для участі в азартних іграх, здійснюються відповідно до Правил Організатора та чинного законодавства.

4.2. Оплата ставок, повернення коштів, внесених Гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему Організатора в мережі Інтернет з урахуванням положень чинного законодавства.

4.3. Гравець несе відповідальність за коректність здійснюваних ним платежів і зберігання розрахункових документів.

4.3. Будь-які оплати Гравця та/або поповнення вважаються здійсненими після фактичного надходження коштів на рахунки Організатора та прийняття таких коштів Організатором.

4.4. Проведення розрахунків на Клієнтському рахунку Гравця може бути обмежене чи призупинене платіжною системою чи банком, відповідно до чинного законодавства.

4.5. Організатор не несе відповідальності за ненадходження коштів на клієнтський рахунок гравця або за затримку у їх зарахуванні, пов'язану зі зміною внутрішніх процедур фінансових структур, які здійснюють транзакцію, або через обставини непереборної сили (збої в каналах передачі даних, центри авторизації тощо).

4.6. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата (видача) виграшів (призів) Гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему Організатора в мережі Інтернет, з урахуванням положень чинного законодавства, в тому числі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

4.7. Організатор має право не приймати ставки у Гравців без пояснення причин, а також у тих Гравців, які порушують цей Договір чи Правила Організатора, і залишає за собою право закривати або тимчасово блокувати рахунки окремих Гравців без попереднього повідомлення.

4.8. Організатор не приймає будь-яких ставок і не надає послуги Гравцям в кредит або з розстроченням платежу, або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу.

4.9. Для отримання послуг щодо участі в азартних іграх на Веб-сайті Організатора використовується клієнтський рахунок Гравця.

4.10. Строк здійснення виплати виграшу (призу) або повернення ставки визначається Правилами Організатора, але не може перевищувати 30 (тридцяти) днів з дати звернення Гравця.

4.11. Детальний порядок прийняття ставок та здійснення виплат (видачі) виграшів (призів) встановлюються Правилами Організатора.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Скарги Гравця розглядаються Організатором у порядку та строки, що визначені Правилами Організатора.

5.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.4. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується згідно законодавства України в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

5.5. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих ним документів та інформації відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків перед Гравцем у випадку порушення Гравцем умов цього Договору, Правил Організатора та/або чинного законодавства України.

5.7. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які є результатом невжиття/неналежного вжиття Гравцем заходів, спрямованих на збереження таємниці його клієнтського рахунку (особистого кабінету), та/або реєстраційних даних, або в результаті доступу третіх осіб до рахунку Гравця з вини останнього.

5.8. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які Гравець або третя сторона можете понести в результаті неполадок засобів інформаційних технологій, що викликані атакам, вірусами або іншими технологічно шкідливими матеріалами, при використанні веб-сайту Організатора, та/або скачування будь-яких матеріалів, розміщених веб-сайті, та/або будь-яких посилань, розташованих на веб-сайті.

5.9. У разі припинення цього Договору з підстав порушення Гравцем умов цього Договору, Правил Організатора та/або чинного законодавства України, Організатор має право анулювати повністю або частково ставки, анулювати виграші, закрити рахунок такого гравця та стягнути з останнього штраф у розмірі 100% внесених гравцем на клієнтський рахунок коштів.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо вони виникли внаслідок форс-мажорних обставин.

6.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, глобальні спалахи вірусних епідемій, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення органів державної влади або органів місцевого самоврядування, резидентом якої є Гравець, або держави, резидентом якої є Організатор, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження, і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також будь-які дії чи події, які впливають на функціонування онлайн-системи організатора азартних ігор і унеможливлюють надання Послуг Організатором належним чином.

6.3. Сторона, яка зазнала дії форс-мажорних обставин, повинна протягом 10 (десяти) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону та надати документ, що підтверджує факт настання форс-мажорних обставин, виданий уповноваженим на те органом.

6.4. Після припинення дії форс-мажорних обставин, перебіг строку виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії форс-мажорних обставин Сторона, яка зазнала їх дії, має письмово повідомити другу Сторону.

6.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та провести остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

7.1. Цей Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Організатора з моменту прийняття Організатором від гравця ставки в азартну гру, є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором, чинним законодавством та/або Правилами Організатора.

7.2. Гравець має право закрити свій Клієнтський рахунок Гравця, звернувшись до Організатора. У цьому випадку повернення Гравцю доступних коштів на такому рахунку проводиться з урахуванням Правил Організатора та вимог чинного законодавства.

7.3. Організатор має право анулювати повністю або частково ставки Гравців, призупинити виплату виграшів (призів), а також закрити Клієнтський рахунок гравця, у випадку:

  • реєстрації клієнтського рахунку Гравця особою, яка не відповідає вимогам, встановленим для Гравців;
  • підробки Гравцем документів необхідних для ідентифікації (верифікації);
  • повторної реєстрації клієнтського рахунку гравця однією особою;
  • якщо документ, наданий для ідентифікації (верифікації), є у вільному доступі в мережі Інтернет;
  • при використанні Гравцем банківської карти (банківського рахунку) або іншого платіжного засобу, що не належить власнику клієнтського рахунку Гравця, а також при використанні одного і того ж платіжного засобу або банківської карти на різних рахунках;
  • у будь-яких інших випадках шахрайства зі сторони Гравця.

7.4. У разі порушення Гравцем умов цього Договору, Правил Організатора та/або вимог законодавства Організатор має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та заблокувати Клієнтський рахунок Гравця, направивши на адресу Гравця повідомлення про закриття рахунку та розірвання Договору. У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладення будь-яких додаткових документів.

7.5. Якщо сума коштів на Клієнтському рахунку гравця станом на 31 грудня відповідного року залишилася незапитаною з будь-яких причин гравцем, та за умови, що з моменту останнього виграшу, внесення ставки (у разі її повернення) минуло більше 365 днів, Організатор має право закрити такий Клієнтський рахунок, віднести таку заборгованість до безнадійної та списати її.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю і повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

8.2. У процесі виконання цього Договору, а також відповідно до вимог чинного законодавства Організатор здійснює обробку персональних даних Гравців.

8.3. Інформація про Гравця та його персональні дані використовуються виключно в цілях, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Правилами Організатора.

8.4. Акцептом цього Договору Гравець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою, що вказана в п. 8.3., та для використання даних в комерційних цілях, в тому числі отримання/ надсилання інформації про участь в азартній грі та обробки інформації про таку участь, а також надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Організатора. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Організатора, Гравець має право звернутися до Організатора для відключення таких повідомлень.

8.5. Поширення персональних даних без згоди Гравця дозволяється у випадках, визначених діючим законодавством, зокрема Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів.

8.6. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За незаконне розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

8.7. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до матеріального права України.

8.8. Відносини, що виникли на підставі цього Договору, регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Законами України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також прийнятих відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері азартних ігор та відповідних міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Завантажити додаток:

Заборонена участь у азартних іграх особам, що не досягли 21-го року, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам які внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх

Участь в азартних іграх може викликати залежність. Дотримуйтеся принципів відповідальної гри.