ПРАВИЛА ОРГАНІЗАТОРА БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГГБЕТ»

ТЕРМІНИ:

Азартна гра – будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення Гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності Гравця.

Азартні ігри казино – циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах;

Букмекерська діяльність – господарська діяльність з організації та проведення парі (букмекерських парі та парі тоталізатора) в букмекерських пунктах та/або в мережі Інтернет.

Букмекерське парі – угода (парі), укладена між Гравцем (Гравцями) та Організатором букмекерської діяльності з урахуванням цих Правил, Публічної оферти та Правил парі.

Бренд організатора азартних ігор – сукупність якісних характеристик, які дають змогу будь-якій особі розрізнити організатора азартних ігор за допомогою об’єкту інтелектуальної власності, зокрема за допомогою бренда «GGBET».

Веб-сайт – сайт ggbet.ua, який належить на праві власності Організатору.

Виграш (приз) – кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри.

Виплата – це безготівкова фінансова операція з виплати та/або повернення грошових коштів гравця з його клієнтського рахунку на його особистий (банківський/картковий) рахунок, передбачений Правилами азартних ігор. До виплати відноситься в тому числі – повернення депозиту, виплата виграшу.

Відповідальна гра – базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.

Віртуальна гра – гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;

Гравець – фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, погодилась з правилами організатора, ознайомилась з політикою приватності організатора та не має проти неї заперечень, а також прийняла публічну оферту організатора, та за власним бажанням бере участь в азартній грі.

Депозит – це сума грошових коштів, яка є витратою Гравця на участь в азартних іграх та яку гравець переказав (вніс) на свій клієнтський рахунок, з метою брати участь у азартних іграх.

Закон – Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року №768-IX.

Закон про фінансовий моніторинг – Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX.

Заявка (замовлення) – запит, що створюється гравцем на особистому клієнтському рахунку (особистому кабінеті)  з метою виведення (виплати) грошових коштів гравця з клієнтського рахунку гравця.

Клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) – частина онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації гравця.

Коефіцієнт – це чисельний множник, який відображений на події, що розміщена в лінії подій, за допомогою якого організатор визначає результат букмекерського парі.

Лінія подій – це визначений організатором букмекерської діяльності перелік подій, щодо можливого результату яких можуть укладатися парі.

Ліцензія на казино в мережі Інтернет – Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Організатору Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей від 23.08.2023 р. відповідно до Рішення про видачу Ліцензії №. 129 від 08.08.2023 року.

Ліцензія на право здійснення букмекерської діяльності – Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана Організатору Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей від 23.08.2023 р. відповідно до Рішення про видачу Ліцензії № 128 від 08.08.2023 року.

Ліцензії – це Ліцензія на казино в мережі Інтернет та Ліцензія на право здійснення букмекерської діяльності.

Мобільний додаток – програмне забезпечення, призначене для роботи на мобільних пристроях (смартфонах, планшетах і т.д.) на різних операційних системах (IOS, Android, та інші), за допомогою якого Гравець може отримувати доступ до функціоналу Веб-сайту з мобільного пристрою. У цьому Договорі використовується загальний термін «Веб-сайт».

Небажаний гравець – це гравець, який порушує Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет/ Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, правила організатора азартних ігор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГГБЕТ», Договір про участь в азартній грі (договір публічної оферти), інші нормативно-правові акти у сфері організації та проведення азартних ігор, громадський порядок, а також використовує стратегії у Відіграшах бонусів, або щодо якого виникла обґрунтована підозра в застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, що можуть вплинути на результати Виграшу, або який перешкоджає здійсненню виплат виграшів, інших виплат, ображає честь і гідність відвідувачів, учасників, представників організатора азартних ігор, інших гравців та третіх осіб, відмовляється від проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних) чи вчиняє будь-які інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності Організатора та завдають шкоди його репутації.

Організатор азартних ігор (надалі – «Організатор» або «Компанія») – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГГБЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 44912194, юридична адреса: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 17, офіс 601, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на підставі Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, що видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей від 23.08.2023 р. відповідно до Рішення про видачу Ліцензії № 128 від 08.08.2023 року та Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей від 23.08.2023  р. відповідно до Рішення про видачу Ліцензії № 129 від 08.08.2023 р.

Парі – азартна гра, що полягає в укладенні відповідно до затверджених організатором букмекерської діяльності правил парі угоди між гравцем (гравцями) та організатором букмекерської діяльності (букмекерське парі), або між двома чи більше гравцями між собою (парі тоталізатора) щодо попередньо невідомого результату події або подій та на результат якої гравець (гравці) та/або організатор букмекерської діяльності не мають змоги вплинути;

Повернення депозиту – це фінансова операція з виплати (зняття) депозиту (повністю або частково) в межах залишку сум на клієнтському рахунку Гравця, здійснена на підставі заявки Гравця, та яка не вважається Виграшом, Поверненням ставки.

Повернення ставки - це фінансова операція з виплати гравцю грошових коштів або ігрового замінника гривні, які Гравець фактично передав Організатору азартних ігор для участі в азартній грі, з підстав, передбачених Правилами організатора азартних ігор та/або Договором про участь в азартній грі (оферті) та яка не є виплатою Виграшу, Поверненням депозиту.

Поповнення депозиту – це фінансова операція Гравця з внесення грошових коштів на депозит Клієнтського рахунку для участі в азартних іграх.

Скаттер – символ розкиду, який може активувати безкоштовні обертання за умови випадання в комбінацію, зазначену розробником слот-автомата в правилах гри.

Ставка – грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються Гравцем Організатору, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);

Уповноважений орган – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Шахрайство – дії Гравця, наслідками яких є отримання Гравцем гарантованого прибутку без ризику, а також дії, що є нечесними та які не передбачались Компанією як механіки, що надаються Гравцю для гри та вважаються такими, що можуть нанести Компанії потенційні збитки.

Будь-які інші терміни використовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила Організатора азартних ігор (надалі – «Правила») встановлені відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону та визначають детальний опис порядку та особливостей здійснення Організатором організації та проведення букмекерської діяльності та організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет з використанням Веб-сайту та регулюють взаємовідносини між Організатором і фізичними особами (гравцями)/відвідувачами Веб-сайту.

1.2. Ці Правила вступають в силу з моменту їх затвердження Організатором та є обов’язковими для всіх Гравців.

1.3. Організатор може змінювати ці Правила без будь-яких попередніх персональних (особистих) повідомлень про такі зміни Гравців. Гравці вважаються такими, що повідомлені про внесені зміни у Правила після розміщення Організатором інформації на Веб-сайті.

1.4. Відносини між Гравцями та Організатором регулюються законодавством України, цими Правилами та Договором публічної оферти. Будь-які спори, що виникли між Гравцем та Організатором, вирішуються, згідно законодавства України.

1.5. Здійснення Гравцем реєстрації на Веб-сайті Організатора є підтвердженням того, що Гравець ознайомлений з Правилами і безумовно погоджується, що Організатор буде надавати послуги відповідно до цих Правил.

1.6. Гравець усвідомлює та приймає ризики можливого програшу в азартних іграх та/або парі, розуміє, що результат азартної гри та/або парі повністю або частково залежить від випадковості. Гравець зобов’язується припинити участь в азартних іграх та/або парі у разі виникнення ознак ігрової залежності (лудоманії) або якщо відчуватиме, шо участь в азартних іграх та/або парі негативно впливає на його фінансове становище, особисте та соціальне життя.

1.7. Якщо Гравець не погоджується з умовами Договору публічної оферти та/або цими Правилами, він зобов’язаний припинити участь та/або не брати участь в азартних іграх та/або парі на Веб-сайті Організатора.

1.8. Гравець підтверджує факт розуміння, що деякі норми Закону України «Про захист прав споживачів» не можуть бути застосовані до участі в азартній грі.

1.9. Реєстрація на Веб-сайті та участь в азартних іграх та/або у парі дозволена лише особам, які відповідають вимогам до Гравця. Гравець гарантує, що на момент реєстрації на Веб-сайті він досяг 21 року, має повну цивільну дієздатність та не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх та/або парі та за власним бажанням укладає Договір про участь в азартних іграх, а його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі. Гравець гарантує, що не перебуває в стані наркотичного, алкогольного чи будь-якого іншого сп’яніння та не має інших законодавчих обмежень щодо участі в азартних іграх.

1.10. Якщо Гравець перебуває за межами України, він є відповідальним за дотримання вимог законодавства держави перебування та держави постійного проживання Гравця до участі в азартних іграх та інших іграх на гроші, зокрема, якщо азартні ігри відповідно до законодавства держави перебування та держави постійного проживання Гравця заборонені.

1.11. У разі помилкової реєстрації на Веб-сайті особи, яка не відповідає вимогам законодавства та цих Правил до Гравця, законний представник або інша уповноважена особа зобов’язана невідкладно надати Організатору документ, що підтверджує невідповідність особи вимогам до Гравця, зокрема, щодо недієздатності, обмеженої дієздатності або недосягнення 21-річного віку. У разі підтвердження цього факту Організатор негайно припинить надання послуг такій особі.

1.12. Заборонено брати участь в азартних іграх на Веб-сайті особам, які:

1.12.1. на вимогу працівника Організатора, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку, не надали працівнику Організатора для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

1.12.2. надали Організатору та/ або його представнику неправдиві відомості про себе в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, відомості про вік, місце проживання або місце перебування;

1.12.3. обмежено дієздатні та недієздатні особи;

1.12.4. внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

1.12.5. страждають на ігрову залежність (лудоманію);

1.12.6. є засновниками (учасниками, акціонерами), керівниками Організатора, у яких вони є засновниками та/або займають керівні посади;

1.12.7. є представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників Організатора, у яких вони є представниками засновника та/або займають керівні посади;

1.12.8. можуть мати інформацію про результат азартної гри;

1.12.9. мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);

1.12.10. є головою, членами та службовими особами Уповноваженого органу, крім проведення перевірок методом контрольних закупок;

1.12.11. перебувають в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, або перебувають в стані отруєння/інтоксикації.

1.12.12. є громадянами та/або підданими держави, яка у будь-який спосіб окупувала частину території України або яка вчиняє агресію проти України, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

1.12.13. є фізичними особами (незалежно від громадянства, місця проживання тощо), які, згідно відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України або суду, є такими, що публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, та які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної (зокрема господарської) діяльності на території Російської Федерації в період дії воєнного стану в Україні, введеного у зв’язку із здійсненням збройної агресії Російської Федерації проти України";

1.12.14. є фізичними особами – громадянами Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв'язок з Російською Федерацією, зокрема, мають місце проживання або займаються основною діяльністю;

1.12.15. включені до санкційних списків РНБО;

У випадку, якщо Організатором буде виявлено зареєстровані Клієнтські рахунки, вказаних осіб, ставки в ігри онлайн казино, в яких вони взяли участь, автоматично визнаються недійсними, а Клієнтські рахунки будуть заблоковані без права поновлення.

1.13. Будь-які ставки здійснюються шляхом списання грошових коштів або електронних грошових замінників з Клієнтського рахунку Гравця.

1.14. Якщо особа, незважаючи на встановлену законом та цими Правилами заборону, взяла участь в грі, договір про участь в азартній грі є нікчемним. Виплата (видача) виграшів (призів) за нікчемними договорами не здійснюється. У разі якщо Організатором азартних ігор здійснено виплату (видачу) виграшу (призу) цій особі, така виплата (видача) виграшу (призу) підлягає поверненню організатору азартних ігор у повному обсязі у строки, повідомлені такій особі Організатором. У разі якщо ставка підлягає поверненню фізичній особі, організатор азартних ігор зобов'язаний у строк, визначений цими Правилами, повернути особі або її законному представнику кошти в розмірі ставки.

1.15. Організатор не зобов’язується надавати Гравцям правових та/або податкових консультацій.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ ГРАВЦЯ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ КЛІЄНТСЬКИМ РАХУНКОМ ГРАВЦЯ

2.1. З метою участі в азартних іграх на Веб-сайті Гравцеві необхідно створити Клієнтський рахунок гравця (надалі – Клієнтський рахунок, Аккаунт, Особистий кабінет) у розділі «Реєстрація». Здійснюючи реєстрацію, необхідно зазначити свою адресу електронної пошти або номер телефону (логін) і пароль, який в подальшому буде використовуватися для входу в систему (Клієнтський рахунок), а також заповнити анкету шляхом внесення персональних даних (прізвища, ім’я по батькові (за наявності), дати народження, номеру телефону та інших даних) для подальшої ідентифікації та верифікації.

2.2. Вказані в пункті 2.1. персональні дані при реєстрації мають відповідати дійсності. Для підтвердження наданої інформації (верифікації), Організатор має право запросити документ, що посвідчує особу (в тому числі, але не тільки, копію Вашого паспорта/ID карти або іншого документу), фотографії з необхідним документом та/або використовувати засоби відеозв’язку як додаткового інструменту верифікації. У разі якщо запитувана інформація не буде надана, Організатор має право припинити дію Аккаунта або у процесі реєстрації призупинити реєстрацію Аккаунта до тих пір, поки не буде надано необхідну інформацію для проведення ідентифікації та/або остаточно закрити Аккаунт/припинити реєстрацію Аккаунта в разі її неподання.

2.3. Реєстраційні дані в платіжній системі і дані власника платіжної карти повинні повністю збігатися з реєстраційними даними в онлайн-системі Організатора. У разі якщо після внесення Гравцем коштів на рахунок Організатором буде виявлено, що зазначені вище дані в платіжній системі та в системі Організатора не є повністю ідентичними, Організатор має право обмежити Гравцю доступ до такого рахунку і залишає за собою право відмовити у виплаті до надання документів, що підтверджують право володіння платіжним засобом, або встановлювати індивідуальні умови виплати залишку за таким платіжним засобом. Якщо на момент виявлення невідповідностей, на балансі рахунку доступна сума буде менша від початково внесеної, внаслідок ігрової активності Гравця в системі Організатора, Гравцеві може бути повернутий тільки залишок по рахунку на поточну дату.

2.4. Особа, яка надає персональні дані Організатору несе відповідальність за достовірність та коректність наданих персональних даних. При реєстрації Гравець підтверджує, що надав точну, повну та достовірну інформацію. При зміні будь-яких персональних даних, Гравець повинен оновити їх у своєму Клієнтському рахунку, або звернутись до Служби підтримки Організатора для внесення відповідних змін в Аккаунті.

2.5. Гравець несе відповідальність за збереження логіну та паролю та/або іншої таємної інформації, яка використовується Гравцем для авторизації на Веб-сайті. У разі зміни або втрати доступу до засобу авторизації, які використовуються Гравцем для авторизації на Веб-сайті (адреси електронної пошти або доступу до неї, мобільного пристрою (якщо використовується як засіб авторизації) тощо, Гравець повинен терміново повідомити Організатора через будь-який доступний засіб комунікації. Гравець зобов’язується не надавати доступ (в тому числі логін та пароль) для використання його Аккаунта третіми особами.

2.6. Організатор не несе відповідальність:
2.6.1. якщо Гравець не може користуватись Веб-Сайтом або використовувати його ресурси;
2.6.2. за затримки у функціонуванні на Веб-сайті або мобільному додатку;
2.6.3. у разі якщо з’являються будь-які помилки у роботі Веб-сайту (мобільного додатку);
2.6.4. за будь-які втрати або збитки, які Гравець або третя сторона можете понести в результаті неполадок засобів інформаційних технологій, що викликані різного роду атаками або іншими технологічно шкідливими матеріалами, при використанні Веб-сайті та/або мобільних додатків Організатора, та/або скачування будь-яких матеріалів, розміщених Веб-сайті, та/або будь-яких посилань, розташованих на Веб-сайті.

2.7. У випадку виникнення у Гравця питань або труднощів під час реєстрації, просимо звертатися у службу підтримки на адресу електронної пошти support@ggbet.ua, в онлайн-чат або за телефоном, зазначеним на Веб-Сайті.

2.8. Гравець може відкрити тільки один Клієнтський рахунок на Веб-сайті. Всі інші Клієнтські рахунки, відкриті на Веб-сайті, будуть вважатися дублюючими і буду закриті Організатором. Відкриття дублюючого Клієнтського рахунку/рахунків може бути здійснено тільки у виняткових випадках з дозволу Організатора. Якщо Гравець не отримав дозвіл на відкриття дублюючого Клієнтського рахунку/рахунків, Організатор має право закрити дублюючий Клієнтський рахунок/рахунки. У такому випадку всі операції, проведені з дублюючого Клієнтського рахунку/рахунків, будуть вважатися недійсними, і Організатор має право запросити повернення коштів, раніше виведених Гравцем з дублюючих Клієнтських рахунків. Кошти, що залишилися на дублюючому Клієнтському рахунку, не підлягають поверненню Гравцю.

2.9. У разі якщо у Гравця є проблеми з авторизацію або користуванням поточним Клієнтським рахунком, Гравець повинен звернутися до Організатора з описом цієї проблеми та не може реєструвати будь-який інший рахунок без дозволу Організатора.

2.10. Організатор у будь-який момент має право запитати у Гравця додаткові документи, А саме:
2.10.1. документ, що підтверджує поточне місцезнаходження Гравця;
2.10.2. документ, що підтверджує джерело доходів/коштів Гравця;
2.10.3. документ, що підтверджує джерело прибутку Гравця.

У випадку ненадання Гравцем та/або особою, яка перебуває в процесі реєстрації клієнтського рахунку на вимогу Організатора вищевказаних документів, Організатор має право у відмовити у реєстрації клієнтського рахунку або обмежити (заблокувати) існуючий Клієнтський рахунок гравця.

3. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КЛІЄНТСЬКИМ РАХУНКОМ

3.1. Задля можливості користуватися своїм Аккаунтом повноцінно та в повному обсязі, Гравець має внести на нього грошові кошти (депозит).

3.2. Гравець не повинен нікому розкривати/повідомляти (навмисно або випадково) свій логін і пароль, які він використав при заповненні реєстраційного бланка. Якщо Гравець втратив або забув дані свого Аккаунта, він може відновити пароль, натиснувши на посилання «Забули пароль?», яка розташована у попапі/спливаючому вікні (формі) «Увійти».

3.3. Гравець несе повну відповідальність за збереження свого логіна і пароля, а також за будь-які дії і транзакції, проведені зі свого Клієнтського рахунку. Гравець відповідальний за всі витрати, здійснені з його Клієнтського рахунку третіми особами, якщо Гравець не вжив заходів щодо недопущення чи обмеження доступу третіх осіб до його Клієнтського рахунку.

3.4. У разі несанкціонованого доступу до Клієнтського рахунку та/або при будь-якому іншому порушенні безпеки, Гравець зобов'язаний негайно повідомити про це Організатора. Гравець зобов’язується надавати докази такого несанкціонованого доступу. Організатор ні за яких обставин, не несе відповідальності за витрати, втрати та збитки, завдані Гравцеві внаслідок дій третіх осіб з Клієнтського рахунку, незалежно від того, чи були вони авторизовані Гравцем або без відома Гравця.

3.5. Усі дії, вчинені за допомогою Клієнтського рахунку Гравця, вважаються вчиненим Гравцем, допоки не буде доведено зворотне.

3.6. Під час користування Клієнтським рахунком Гравець зобов’язаний:

3.6.1. дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених Законом, іншим законодавством про азартні ігри, а також Правилами Організатора та правилами проведення відповідної азартної гри;
3.6.2. надавати на вимогу працівника Організатора документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи, а також інші документи, необхідні для ідентифікації Гравця;
3.6.3. на вимогу працівника Організатора надавати Організатору інформацію щодо свого банківського рахунку (в тому числі кредитної / дебетової картки Гравця), з якого (яких) будуть проводитися ставки та/або вноситися депозити, зокрема з метою виплати йому виграшів (призів), повернення депозиту;
3.6.4. не використовувати платіжні інструменти (банківські картки/банківські рахунки) третіх осіб з метою поповнення свого Клієнтського рахунку або з метою здійснення виплати зі свого клієнтського рахунку;
3.6.5. на вимогу працівника Організатора припинити участь в азартній грі у разі вчинення Гравцем порушення законодавства України, цих Правил та/або Договору публічної оферти.

3.7. Під час користування Клієнтським рахунком Гравець має право:

3.7.1. встановити самостійно обмеження на участь у азартних іграх протягом періоду від шести місяців до трьох років шляхом особистої подачі письмової заяви (заяви про самообмеження) Організатору або Уповноваженому органу, разом із пред'явленням документа, що засвідчує особу;

3.7.2. поповнювати депозит Клієнтського рахунку виключно за допомогою свого платіжного засобу (своєї банківської картки/банківського рахунку);

3.7.3. здійснювати заявки на виведення коштів з балансу Клієнтського рахунку виключно на свій електронний платіжний засіб.

3.7.4. здійснювати інші права, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Правилами.

3.8. Організатор має право скасувати виграші (призи), навіть після закінчення гри, якщо вони були отримані Гравцем в результаті технічного збою або помилки. При цьому, незнання Гравцем про технічний збій або помилку не впливає на рішення Організатора щодо анулювання виграшів (призів). Організатор може залучити Гравця до відповідальності за будь-яку завдану шкоду, якщо Гравець усвідомлено скористався технічною або адміністративною помилкою при поповненні клієнтського рахунку гравця та/або отриманні коштів на такий рахунок.

3.9. У випадку, коли будь-які кошти помилково були перераховані на депозит Клієнтського рахунку Гравця, Гравець повинен негайно повідомити про це Організатора. Виграші (призи), отримані в результаті такої помилки, вважатимуться недійсними, а ставки можуть бути повернуті на вимогу Організатора, незалежно від періоду між виникненням помилки і моментом її виявлення.

3.10. У разі виявлення факту виведення Гравцем коштів, що раніше були внесені на Клієнтський рахунок Гравця і не використовувалися Гравцем для участі в азартних іграх, або якщо депозити були здійснені з іншою метою, що не пов'язана з участю в азартних іграх (зокрема, якщо є підозра щодо шахрайського/штучного обороту коштів), Організатор має право скасувати будь-який такий депозит і стягнути з Гравця всі витрати, пов'язані з такими транзакціями.

3.11. Якщо у Організатора виникають сумніви щодо особистості Гравця та достовірності наданих при реєстрації даних, Організатор має право обмежити доступ Гравця до Клієнтського рахунку та/або призупинити повернення депозиту і виплату виграшів (призів) з Клієнтського рахунку цього Гравця на період необхідний для проведення перевірки власника рахунку.

3.12. Організатор залишає за собою право повністю або частково анулювати ставки Гравців, призупинити повернення депозиту, виплату виграшів (призів) та закрити клієнтський рахунок гравця у випадку порушення Гравцем правил Організатора.

3.13. Якщо станом на 31 грудня відповідного року на Клієнтському рахунку Гравця залишилася незапитана сума коштів, яка була результатом участі Гравця в азартних іграх і з будь-яких причин не була використана Гравцем, і якщо з моменту останнього виграшу або здійснення ставки (у разі її повернення) пройшло більше 365 днів, Організатор має право закрити такий Клієнтський рахунок, вважати таку заборгованість безнадійною і списати її.

3.14. Відповідно до політики приватності Організатора протягом 5 років після припинення відносин з Гравцем (наприклад, блокування Клієнтського рахунку за ініціативою Гравця) Організатор не зможе задовольнити запит Гравця на знищення (видалення) персональних даних Гравця, які необхідні Організатору для виконання вимог законодавства.

4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ, ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ

4.1. Компанія здійснює обов'язкову процедуру ідентифікації (верифікації, встановлення даних) фізичних осіб, які мають намір скористатися послугами, що надаються на Веб-сайті, з метою встановлення особи Відвідувача та/або Гравця, а також з виконання вимог, встановлених законодавством України.

4.2. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) віку Відвідувача та його допуску до азартних ігор проводиться до моменту прийняття ставки.

4.3. Верифікація особи здійснюється шляхом перевірки наданих персональних ідентифікаційних даних і проводиться до здійснення першої ставки на Веб-сайті.

4.4. Гравець гарантує, підтверджує і погоджується, що:
- на момент реєстрації його вік становить не менше 21-го року;
- Гравець є повноправним власником грошових коштів на Клієнтському рахунку;
- вся інформація, яку Гравець надав Організатору в процесі реєстрації, ідентифікації/верифікації та/або іншому періоді, в тому числі в рамках будь-якої угоди, яка вимагає внесення грошових коштів, є достовірною, актуальною, точною і повною мірою відповідає імені (іменам) на кредитній/дебетовій карті(ах) або інших розрахункових системах, які будуть використовуватися для внесення або отримання коштів на Клієнтський рахунок/з Клієнтського рахунку Гравця.

4.5. Погоджуючись з Правилами, Гравець наділяє Організатора правом проводити ідентифікацію, верифікацію та інші перевірки відповідно до вимог законодавства, регуляторних органів, а також на розсуд Організатора для встановлення та підтвердження особи Гравця, контактної інформації, віку та інших даних (надалі – «Перевірки»).

4.6. Під час проведення Перевірки Організатор має право обмежити можливість Гравця вносити та/або виводити кошти з Клієнтського рахунку.

4.7. Якщо будь-яка надана Гравцем інформація є недостовірною, неточною, такою, що вводить в оману та/або є неповною, а також в разі якщо надана інформація не відповідає даним, зазначеним в наданих документах, що підтверджують особу Гравця, то Гравець порушує Правила, і Організатор має право заблокувати Клієнтський рахунок Гравця негайно та/або відмовити Гравцеві у використанні послуг Веб-сайту, а також вчинити інші дії на свій розсуд.

4.8. Якщо Організатор не зможе підтвердити досягнення відповідною особою допустимого віку, Організатор має право призупинити дію Клієнтського рахунку такої особи. Якщо на момент участі в іграх на Веб-сайті, вік особи, яка приймала участь у азартну гру був меншим допустимого, в такому випадку:

- Клієнтський рахунок особи, яка не досягла 21-року буде заблокований;
- всі операції здійснені протягом цього часу стають недійсними, а відповідні кошти, внесені особою, яка не досягла 21-го року на Клієнтський рахунок, будуть повернуті шляхом їх зарахування на банківський рахунок, з якого зазначені кошти вносились на Клієнтський рахунок;
- будь-які ставки, зроблені особою, яка не досягла 21-року протягом цього часу, будуть скасовані, а відповідні Виграші втрачені. Якщо така особа встигла вивести суми Виграшів, такі гроші підлягають поверненню на вимогу Організатора.

4.9. Гравець, перед участю в азартних іграх повинен повністю розуміти загальні способи, правила і процедури надання Послуг та азартних ігор казино в Інтернеті. Гравець розуміє, що несе відповідальність за забезпечення правильності даних ставок та ігор. Гравець зобов'язується не вчиняти будь-які дії чи вчинки, які можуть завдати шкоди репутації Організатора.

4.10. Ідентифікація, верифікація, встановлення даних Гравця передбачає збір Організатором наступних даних:

- прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) особи;
- віку (дату народження) особи;
- відомостей про наявність або відсутність особи в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

4.11. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) Гравця здійснюється Організатором до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та Правил організатора азартних ігор.

4.12. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет може здійснюватися Організатором за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства.

4.13. Організатор для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця в мережі Інтернет має право запитувати у Гравця додаткові документи, зокрема ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків/податковий номер), копію документу, що посвідчує особу, власне зображення гравця з необхідним документом, або вимагати використання засобів відеозв’язку.

4.14. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) віку Гравця в мережі Інтернет проводиться Організатором до моменту прийняття ставки.

4.15. Організатор цими Правилами та організаційними процедурами запроваджує процедури (політику), що дають можливість достовірно ідентифікувати (верифікувати, встановити дані) вік Гравця, в т.ч. покладенням на Гравця цими Правилами відповідних зобов’язань.

4.16. Організатор під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації має дотримуватися законодавства про захист персональних даних.

4.17. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до законодавства.

4.18. Організатор може також проводити вторинну ідентифікацію (верифікацію, встановлення даних) Гравця на підставі ідентифікаційної картки.

4.19. У випадку якщо Гравець порушив вимоги щодо ідентифікації та верифікації згідно правилами Організатора та чинного законодавства, Організатор має право заморозити (заблокувати) кошти, що були внесені таким Гравцем на Клієнтський рахунок, до моменту проходження таким Гравцем процедури ідентифікації/верифікації за встановленим порядком. Якщо протягом трьох років з моменту внесення таких коштів Гравець не зверниться до Організатора з вимогою про повернення коштів, які наявні на балансі Клієнтського рахунку Гравця, Організатор має право закрити такий Клієнтський рахунок, а залишок коштів, який був не виведений Гравцем, віднести до безнадійної заборгованості та списати її.

4.20. У разі якщо Гравець підпадає під дефініцію «політично значущої особи» («Politically Exposed Person») або «особи, пов’язаної з політично значущими особами» або членом сім’ї політично значущої особи у розумінні українського або іноземного законодавства (включаючи, без обмежень, Рекомендації Financial Action Task Force (FATF), Директиви Європейського Союзу 2015/849 тощо), Гравець повинен повідомити про це Організатора одразу після реєстрації.

5. КЕРУВАННЯ КЛІЄНТСЬКИМ РАХУНКОМ ГРАВЦЯ

5.1. Для можливості повноцінного використання свого Клієнтського рахунку, Гравець має внести кошти на Клієнтський рахунок, тобто внести кошти на баланс свого Клієнтського рахунку.

5.2. Будь-які фінансові операції на Клієнтському рахунку Гравця здійснюються лише у національній валюті України – гривні. Організатор приймає лише ті кошти (платежі), що були надіслані на банківський рахунок Організатора з рахунку відкритого в банку, що є резидентом України.

5.3. При використанні банківської карти для поповнення клієнтського рахунку, Гравця буде переадресовано на відповідну веб-сторінку, за допомогою якої можна здійснити оплату з застосуванням карт VISA, MASTERCARD.

5.4. У разі ненадходження коштів на Клієнтський рахунок Гравця або затримки у їх зарахуванні, що пов’язана зі зміною внутрішніх процедур фінансових структур, які здійснюють транзакцію, або через інші обставини, що сталися не з вини Організатора в тому числі збої в каналах передачі даних, центри авторизації, процесингові центри тощо, Організатор не несе відповідальності.

5.5. З урахуванням цих Правил та законів України Гравець може вимагати повернення свого депозиту та отримати виграш, зазначивши відповідні реквізити для виплати зі свого клієнтського рахунку. Розмір виплати буде визначено Гравцем самостійно, проте зазначений Гравцем розмір виплати не може перевищувати суму коштів на балансі Клієнтського рахунку Гравця. Ця можливість стає доступною, якщо попередні платежі на рахунку Гравця були схвалені організатором та правильно проведені фінансовими установами або платіжними системами. Крім того, Гравець не повинен бути підозрюваний у шахрайських діях з грошовими коштами, а його клієнтський рахунок має бути створений відповідно до законодавства та правил Організатора, з усіма необхідними верифікаційними документами, які були перевірені організатором для підтвердження особи власника рахунку.

5.6. Організатор має право анулювати виграші (призи) навіть після завершення гри, у випадку якщо такі виграші (призи) були виграні Гравцем у результаті збою або технічної помилки. Вищезазначене анулювання здійснюється Організатором незалежно від того, чи мав Гравець інформацію про технічний збій або помилку. Якщо виявиться, що Гравець свідомо скористався технічною або адміністративною помилкою при поповненні свого клієнтського рахунку або отриманні коштів на нього, організатор може покласти на Гравця відповідальність за будь-яку завдану шкоду.

5.7. Здійснюючи фінансові операції на Веб-сайті Гравець підтверджує, що він є власником рахунків з яких він здійснює поповнення свого Клієнтського рахунку або на які Гравець здійснює виведення (виплату) коштів зі свого Клієнтського рахунку. Організатор має право не здійснювати фінансові операції з Гравцем до виконання Гравцем вимоги Організатора пред’явити документи, що підтверджують належність банківського (карткового) рахунку Гравцеві.

5.8. У випадку, якщо кошти були помилково переведені на Клієнтський рахунок Гравця, Гравець зобов'язується невідкладно повідомити про це Організатора. У випадку, якщо Гравець не повідомив Організатора про помилково переведені кошти на Клієнтський рахунок, виграші (призи), що виникли в наслідок такої помилки визнаються недійсними, а ставки можуть бути повернуті незалежно від часового проміжку між появою помилки і часом її виявлення.

5.9. У разі здійснення Гравцем транзакцій, які не відповідають цим Правилам, тобто транзакції без мети здійснення Ставки, в тому числі недоцільних транзакцій (здійснення поповнення депозиту при наявності на Клієнтському рахунку грошових коштів та/або поповнення Клієнтського рахунку і здійснення заявки на вивід коштів без здійснення ставки, тобто здійснення недобросовісного (шахрайського) обороту грошей, тощо) з поповнення Клієнтського рахунку Організатор має право скасувати депозит і стягнути з Гравця всі витрати, які були понесені Організатором у зв’язку з вищезазначеними діями Гравця.

5.10. У випадку, якщо у Організатора виникли підозри щодо особи Гравця та відповідності наданих Гравцем документів, Організатор може обмежити доступ Гравця до Клієнтського рахунку та/або призупинити процес виплати виграшу/повернення депозиту з метою здійснення перевірки на строк згідно законодавства України.

5.11. В окремих випадках Організатор має право анулювати повністю або частково ставки Гравців, в тому числі зупинити процес виплати виграшів (призів) або повернення депозиту та/або заблокувати Клієнтський рахунок Гравця у випадку порушення Гравцем цих Правил, Договору публічної оферти та безпосередньо у наступних випадках:

5.11.1. при використанні Гравцем платіжних засобів (банківських карток/рахунків) третіх осіб;
5.11.2. при створені Гравцем дублюючого Клієнтського рахунку (тобто повторній реєстрації);
5.11.3. при невідповідності даних Гравця в його Акаунті та в наданих ним ідентифікаційних документах, або надання Організатору недостовірних (фальшивих) документів;
5.11.4. при невідповідності особи вимогам до Гравця;
5.11.5. при введенні Гравцем в оману Організатора;
5.11.6. при застосуванні Гравцем шахрайські методики.

5.12. Організатор має право самостійно визначити спосіб виплати виграшу/повернення депозиту Гравцеві.

5.13. Гравець має право звернутись до Організатора з метою закрити свій Клієнтський рахунок, на підставі такого звернення Організатор може прийняти рішення про закриття Клієнтського рахунку Гравця. В подібних випадках Гравець може повернути залишок коштів на Клієнтському рахунку з урахуванням положень цих Правил та законодавства України.

5.14. У випадку, коли з моменту останнього здійснення ставки на гру Гравцем та з моменту останнього виграшу на користь Гравця, в тому числі повернення ставки минуло більше 365 календарних днів, Організатор має право закрити Клієнтський рахунок Гравця та віднести залишок коштів на такому Клієнтському рахунку до безнадійної заборгованості та списати її.

6. ПОПОВНЕННЯ КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ ГРАВЦЯ

6.1. Перед здійсненням ставки в азартній грі на Веб-сайті Організатора Гравець повинен поповнити свій Клієнтський рахунок, тобто внести депозит.

6.2. Гравець може робити ставки тільки за рахунок коштів, які доступні на Клієнтському рахунку.

6.3. Перед поповненням свого Клієнтського рахунку Гравець має зареєструвати Клієнтський рахунок на Веб-сайті та пройти процедуру ідентифікації та верифікації відповідно до вимог цих Правил.

6.4. Для того, щоб здійснити поповнення Клієнтського рахунку Гравець має обрати зручний для нього спосіб поповнення в розділі «Каса» на веб-сайті Організатора.

6.5. Всі фінансові операції на Веб-сайті Організатора здійснюються у безготівковій формі та у національній валюті України – гривні. Організатор приймає лише ті кошти (платежі), що були надіслані на банківський рахунок Організатора з рахунку відкритого в банку, що є резидентом України.

6.6. Поповнення Клієнтського рахунку Гравець повинен здійснювати самостійно, з особистого банківського, платіжного рахунку або будь-яким іншим способом, відповідно до цих Правил.

6.7. Після здійснення Гравцем всіх необхідних дій щодо поповнення, Клієнтський рахунок повинен бути поповнений протягом 60 (шістдесяти) хвилин після внесення коштів, але не раніше надходження грошових коштів на рахунок Організатора, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Організатор не несе відповідальності в разі якщо поповнення Клієнтського рахунку не відбулось в зазначений строк з вини третіх осіб (робота платіжних систем, банків тощо), через обставини непереборної сили (аварія в авторизаційних центрах, втрата каналу зв'язку тощо) або будь-які інші обставини, на які Організатор не має можливості вплинути.

6.8. Мінімальна сума поповнення Клієнтського рахунку становить – 100 грн.

6.9. Максимальна сума поповнення Клієнтського рахунку становить – 29 999,00 грн.

6.10. При здійсненні поповнення Клієнтського рахунку Гравець зобов’язаний користуватися банківською карткою, яка випущена виключно на його/її ім’я. У випадку, якщо Гравець використав платіжний засіб (банківську картку/банківський рахунок) третьої особи, Організатор має право скасувати всі транзакції, виграші та ставки Гравця, які були здійсненні з використанням платіжного засобу третьої особи.

7. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТАВОК ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ АЗАРТНИХ ІГОР.

7.1. Здійснюючи ставку у в азартній грі, Гравець підтверджує, що він ознайомлений з цими Правилами, Договором публічної оферти та іншими правилами, політиками і документами, що наявні на Веб-сайті Організатора.

7.2. До здійснення ставки приймається виключно сума, що підтверджена Організатором. Ставка вважається прийнятою лише після підтвердження про прийняття ставки Організатором.

7.3. Будь-які азартні ігри на Веб-сайті Організатора проводяться відповідно до встановлених правил, з дотриманням лімітів ставок та виплат. Правила прийому ставок в кожній із азартних ігор казино на Веб-сайті Організатора та Правила прийому ставок для участі у парі зазначені у відповідних правилах таких азартних ігор та правилах участі в букмекерському парі, які розміщуються на Веб-сайті Організатора.

7.4. Гравець зобов’язується робити ставки виключно від свого імені.

7.5. На Веб-сайті Організатора забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатор азартних ігор не надає Гравцям позики для участі у грі.

7.6. Результат азартних ігор казино в мережі визначається окремо по кожній азартній грі у відповідності до правил відповідної азартної гри, які розміщенні на Веб-сайті Організатора. Результати парі визначаються окремо по кожному з видів парі відповідно до правил участі в букмекерському парі, які розміщенні на Веб-сайті Організатора.

7.7. Організатор на власний розсуд може встановлювати та змінювати обмеження (ліміти) щодо суми ставки Гравця.

8. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ, ВИПЛАТА (ВИДАЧА) ВИГРАШІВ (ПРИЗІВ) ТА ПОВЕРНЕННЯ

8.1. Організатор за допомогою програмного забезпечення, що є частиною його онлайн-системи здійснює облік та розрахунок щодо суми виграшу (призу) за результатом азартної гри.

8.2. Виплата грошових коштів з Клієнтського рахунку Гравця може бути здійснена виключно в безготівковій формі в національній валюті України – гривні та з урахуванням положень законодавства України.

8.3. Будь-які виплати/повернення коштів з Клієнтського рахунку Гравця здійснюються виключно на банківську карту, яка випущена на ім’я Гравця. Організатор не здійснює виплати виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставки будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких Гравець пропонує здійснити виплату виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставки.

8.4. Організатор може здійснювати виплату/повернення коштів з Клієнтського рахунку Гравця на банківську картку Гравця, з якої Гравець здійснював поповнення свого Клієнтського рахунку. У разі зміни банківських реквізитів карти Гравця, або якщо поповнення депозиту здійснювалось іншою банківською картою та/або за допомогою іншої платіжної системи, необхідно повідомити Організатора. Після отримання підтвердження змін реквізитів банківської карти Гравця чи платіжної системи від Організатора, Організатор вправі зобов’язати Гравця зробити мінімальне поповнення рахунку відповідною карткою для того, щоб «відкрити» транзакцію для отримання виплати з Клієнтського рахунку.

8.5. Для здійснення виплати виграшу (призу) або повернення коштів з Клієнтського рахунку Гравець має створити запит на суму виплати виграшу (призу) або повернення депозиту в межах балансу свого Клієнтського рахунку.

8.6. Запит на виплату виграшу (призу), повернення депозиту та інші виплати можливо здійснювати на Веб-сайті у розділі «Каса-Виведення коштів»

8.7. Організатор здійснює виплати виграшу (призу) або повернення коштів з Клієнтського рахунку Гравця за наступних умов:
8.7.1. Гравцем дотримано цих Правил;
8.7.2. Всі кошти, внесені на Клієнтський рахунок, були перевірені на предмет відсутності неприйнятних дій, і жоден платіж не було анульовано або іншим чином скасовано;
8.7.3. Гравець зробив запит Організатору на здійснення виплати виграшу (призу) або повернення коштів з Клієнтського рахунку.

8.8. Операції поповнення і виведення (зняття), виплати та/або повернення грошових коштів з Клієнтського рахунку повинні проводитися в гривні та одним платіжнім методом. Операції з виведення (зняття), виплати та/або повернення грошових коштів з Клієнтського рахунку на користь Гравця здійснюються шляхом зарахування коштів на банківський рахунок банку, що є резидентом України. У випадку, якщо у Гравця відсутній банківський рахунок, що є відкритим у банку, що є резидентом України, Організатор має право утримуватись (не здійснювати) операції з виведення (зняття), виплати та/або повернення грошових коштів з Клієнтського рахунку на користь Гравця до моменту, поки Гравець відкриє банківський рахунок у банку, що є резидентом України та повідомить Організатора про зазначений рахунок, через службу підтримки шляхом направлення електронного листа із вкладенням фото (селфі) Гравця з банківською карткою на наступну електронну пошту support@ggbet.ua.

8.9. Виплата виграшу (призу) за результатами азартних ігор казино в мережі Інтернет не може перевищувати 30 (тридцяти) днів з дати звернення Гравця.

8.10. Строк здійснення виплати виграшу (призу) або повернення ставки у парі не може перевищувати десяти робочих днів з дня визначення отримувача виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню. При цьому, Організатор має право продовжити передбачений цим пунктом строк, але не більше ніж на десять робочих днів з обов’язковим повідомленням гравця, якому необхідно здійснити виплату виграшу (призу) або повернути ставку, про продовження такого строку із зазначенням причини такого продовження та часу здійснення виплати виграшу (призу) або повернення ставки.
У разі якщо ставка підлягає поверненню фізичній особі, Організатор повертає такій особі або її законному представнику кошти в розмірі ставки у строк, який не може перевищувати 20 (двадцяти) календарних днів з дати звернення такої особи або її законного представника.

8.11. Строки оформлення виплат виграшів (призів) або повернення грошових коштів з Клієнтського рахунку Гравця починають свій перебіг після успішного створення Гравцем запиту на вивід коштів з Клієнтського рахунку Гравця.

8.12. Денний ліміт виведення (виплати/повернення) коштів з Клієнтського рахунку Гравця не може перевищувати більше ніж 29 999,00 гривень.

8.13. Під час здійснення виплати виграшу (призу) та інших виплат, відповідно до Податкового кодексу України (надалі – «ПКУ») у Гравця виникає обов’язок зі сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ) від суми виплати, які Організатор як податковий агент нараховує, утримує та сплачує до бюджету від імені та за рахунок Гравця.

8.14. Всі комісії банків, фінансових компаній, платіжних систем, тощо, які будуть здійснені під час проведення будь-якої виплати на користь Гравця з Клієнтського рахунку покладаються на Гравця, шляхом утримання відповідної суми з відповідної виплати (вартість послуг банків, фінансових компаній, платіжних систем, комісії за перерахування коштів тощо).

8.15. Організатор має право утримати неустойку у вигляді штрафу в розмірі 19,5% з виведених Гравцем коштів, що не були задіяні в азартній грі або парі. Якщо обіг коштів (сума ставок) з Клієнтського рахунку Гравця в момент оформлення запиту на виведення менше подвійного розміру депозиту Гравця, Організатор має право утримати штраф у розмірі 19,5% від суми виводу. Зазначений штраф утримується з Клієнтського рахунку гравця. Приклад: Якщо на момент виведення сума ставок Гравця в іграх менше подвійного розміру депозиту, а Гравець виводить 1000 грн зі свого Клієнтського рахунку, в такому випадку Організатор має право застосувати штраф, що становить 19,5% від суми виведення, тобто, Організатор може утримати 195,00 грн, від суми заявки.

Для виведення без застосування вищезазначеного штрафу Гравцю потрібно зробити ставок на суму, яка в два рази перевищує розмір внесеного депозиту.

8.16. Під час здійснення виведення грошових коштів Гравця Організатор залишає за собою право об'єднати декілька (дві і більше транзакцій) в одну. Також Організатор залишає за собою право здійснювати виведення грошових коштів Гравця, шляхом поділу однієї транзакції на декілька (дві та більше) транзакцій.

8.17. Зарахування грошових коштів на банківський рахунок Гравця здійснюється відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх правил банківських установ, платіжних систем, фінансових установ.

8.18. У разі підозрілих або шахрайських дій, включаючи використання викрадених банківських платіжних карт (кредитні/дебетові) та/або будь-яку іншу діяльність шахрайського характеру (включаючи будь-які повернення або анулювання платежів), включаючи внесення грошових коштів з метою обміну між платіжними системами, Організатор залишає за собою право блокувати такий Клієнтський рахунок, анулювати будь-які зроблені виплати і стягнути будь-які виграші. Організатор має право проінформувати відповідні органи та/або організації (включаючи агентства кредитної інформації) про будь-які шахрайські дії з платежами чи іншої протиправної діяльності. Організатор залишає за собою право наймати колекторські агентства для повернення платежів. Ні за яких обставин, Організатор не відповідає за будь-яке несанкціоноване використання банківських платіжних карт, незалежно від того, чи було заявлено про крадіжку банківських платіжних карт.

9. САМООБМЕЖЕННЯ ГРАВЦЯ

9.1. Самообмеження – це спосіб за допомогою якого Гравець може самостійно за власним бажанням обмежити себе в участі в азартних іграх строком від 6 (шести) місяців до 3 (трьох) років.

9.2. Самообмеження здійснюється шляхом направлення Організатору або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу.

9.3. У випадку, якщо Гравець хоче направити заяву про самообмеження Організатору, Гравцеві необхідно заповнити заяву про самообмеження. Заява може бути подана у письмовій або електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Подаючи Організатору заяву про самообмеження, Гравець зобов’язаний додати до заяви документ, що посвідчує особу Гравця.

9.4. Заява про самообмеження має містити:
9.4.1. відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву;
9.4.2. відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої встановлюється обмеження, дані документа, що посвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано документ);
9.4.3. строк відмови від відвідування гральних закладів та участі в інших видах азартних ігор;
9.4.4. дату заяви та особистий підпис заявника (крім звернення, що подається в електронній формі).

9.5. Організатор негайно, але не пізніше ніж протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин із моменту отримання заяви про самообмеження повертає заяву Гравцю для усунення недоліків виключно у разі неможливості ідентифікувати особу, стосовно якої подано заяву або у інших випадках коли заява оформлена неналежним чином.

9.6. Відкликання заяви про самообмеження не допускається.

10. ЗАБОРОНИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ВЕБ-САЙТІ

10.1. Під час користування Веб-сайтом, в тому числі Мобільним додатком, Гравцеві заборонено:

10.1.1. вчиняти шахрайство, використовувати шкідливі програми, боти, віруси, масові розсилки та інші протиправні дії;
10.1.2. використовувати агресивну, образливу манеру спілкування, ненормативну лексику, погрози, приниження інших Гравців або співробітників Організатора;
10.1.3. надавати недостовірну інформацію, в тому числі змінювати, видаляти будь-яку інформацію з Веб-сайту та/або Мобільного додатку;
10.1.4. передавати інформацію про взаємовідносини між Гравцем та Організатором третім особам;
10.1.5. копіювати Веб-сайт та/або Мобільний додаток і будь-які їх частини, в будь-якій формі без отримання письмової згоди Організатора.
10.1.6. надання інформації про взаємовідносини між Гравцем та Організатором третім особам.
10.1.7. участь у злочинній діяльності, відмиванні грошей та інших видах діяльності, участь в яких може спричинити за собою кримінально-правову та будь-яку іншу відповідальність;
10.1.8. вчиняти шахрайські дії з банківськими платіжними картами, в тому числі використовувати викрадені, клоновані або іншим шляхом незаконно отримані дані банківських карт для поповнення рахунку або інших платіжних карт та платіжних інструментів, щодо яких Гравець не є власником або які не випущені на ім’я Гравця.
10.1.9. вступ або спроба вступу в змову, та/або намір безпосередньо чи опосередковано брати участь у будь-яких схемах змови з іншим Гравцем під час гри на Веб-сайті;
10.1.10. використання помилок в інтерфейсі Веб-сайту або програмного забезпеченні Організатора для отримання доступу (в тому числі доступу до інформації), який у іншому випадку не був би доступним Гравцю. Гравець повинен повідомити Організатора у разі отримання такого доступу.
10.1.11. порушувати та/або обходити системи безпеки Веб-сайту та/або Мобільного додатку. Якщо Організатор запідозрить, що Гравець намагається зламати, отримати доступ або іншим чином обійти систему безпеки або програмне забезпечення, Організатор негайно заборонить доступ Гравцеві до Послуг Веб-сайту та Мобільного додатку та заблокує Клієнтський рахунок. Організатор буде змушений проінформувати про це відповідні правоохоронні та інші уповноважені органи.
10.1.12. продаж чи передання Клієнтського рахунку третім особам.

10.2. Організатор має право призупиняти, відкликати або скасовувати будь-які повернення коштів, виплати, виграші або ставки пов'язані з бонусними коштами, отриманими від Організатора при наявності підозр в тому, що Гравець намагається ними зловживати.

10.3. Організатор вживатиме всі можливі дії для виключення, а також для виявлення змов і їх учасників, проти таких осіб будуть вжиті відповідні заходи. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або будь-який збиток, понесений Гравцем або будь-яким іншим користувачем послуг Веб-сайту в результаті змови, шахрайських дій і інших незаконних дій. У подібних випадках Організатор залишає за собою право вчиняти будь-які дії щодо Клієнтського рахунку Гравця.

10.4. Гравець повинен в найкоротші строки повідомити Організатора, звернувшись до служби підтримки через чат, на адресу електронної пошти, або за допомогою інших контактних даних, опублікованих на Веб-сайті, якщо виникають підозри щодо змови або шахрайських дій інших Гравців чи користувачів.

10.5. Якщо Організатор запідозрить Гравця в шахрайстві Організатор може в будь-який час без попереднього повідомлення закрити Гравцеві доступ до Послуг Веб-сайту, заблокувати його Клієнтський рахунок. У подібному випадку Організатор знімає з себе зобов'язання повернути або іншим чином компенсувати Гравцеві кошти, що знаходяться на його Клієнтському рахунку. Організатор зберігає за собою право проінформувати про це відповідні правоохоронні та інші уповноважені органи.

10.6. Організатор не несе відповідальності за недоліки в засобах інформаційних технологій, що виникли в результаті роботи обладнання, що використовується Гравцем для доступу до Веб-сайту, а також за збої в роботі інтернет-провайдерів.

10.7. Якщо у випадку порушення/невиконання Гравцем цих Правил Організатором не було вжито будь-яких санкцій, обмежень, або інших дій відповідно до цих Правил або чинного законодавства, то такі дії Організатора не повинні розглядатись як відмова від права вживати санкції або здійснювати захист своїх прав і законних інтересів, зокрема, в адміністративному чи судовому порядку, у майбутньому.

10.8. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які Гравець або третя сторона може понести в результаті недоліків та збоїв засобів інформаційних технологій, викликаними хакерськими атаками, шкідливим програмним забезпеченням при використанні Веб-сайту та/або Мобільного додатку, в тому числі у разі скачування будь-яких матеріалів, розміщених на Веб-сайті та/або Мобільному додатку та/або будь-яких посилань розміщених на Веб-сайті/Мобільному додатку.

Завантажити додаток:

Заборонена участь у азартних іграх особам, що не досягли 21-го року, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам які внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх

Участь в азартних іграх може викликати залежність. Дотримуйтеся принципів відповідальної гри.